Korespondencja z Zarządem i Radą Nadzorczą RWE AG

Pismo do Prezesa Zarządu RWE AG Pana P.Terium i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana dr M.Schneider z dnia 29.05.2013r. ( tylko po niemiecku)