List otwarty do członków Rady Nadzorczej RWE AG

List otwarty do Rady Nadzorczej RWE AG

List otwarty Gazeta Prawna 19.09.2013